Onze doelen

Vrouwenrechten en rechten van kinderen

Soroptimisten – en dus ook Soroptimist club Haarlem-Kennemerland – bouwen aan een wereld waarin vrouwenrechten mensenrechten zijn, waar iedere vrouw in vrijheid de kans krijgt zich volwaardig in te zetten voor een duurzame, vreedzame wereld. Zo, klinkt dat even ambitieus! Dat klopt en dat is ook waar alle Soroptimisten over de hele wereld een bijdrage aan proberen te leren. Ieder op haar eigen manier.

Kennis en vaardigheden

Natuurlijk kunnen wij als Soropimist club Haarlem-Kennemerland daar allemaal niet in ons eentje voor zorgen. Maar wat we wel kunnen, is onze kennis en vaardigheden inzetten om in onze eigen directe omgeving een bijdrage te leveren aan het realiseren van die doelen en de verbetering van vrouwenrechten.

Steun verlenen

Heel concreet doen we dat als Soropimist club Haarlem-Kennemerland door op allerlei manieren lokale, nationale en internationale gemeenschappen te steunen. Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, door acties te steunen die bijdragen aan het stoppen van geweld tegen vrouwen of aan het verbeteren van de economische zelfstandigheid van vrouwen, aan voedselzekerheid, een betere (toegang tot) gezondheidszorg, duurzaamheid bevorderen, bijdragen aan conflict- en vredesoplossingen, maar ook door ondersteuning te verlenen bij rampen.

Meer weten? Lees dan hier verder.