Haarlem zet eerste stap op weg naar een Safe Streets gemeente

Haarlem moet een Safe Streets gemeente worden. Daartoe riep Mariëlle Penrhyn Lowe, voorzitter van Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland, op bij de aanbieding van een ‘petitie’ namens de vrouwenorganisaties Zonta Kennemerland Zuid en Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland aan burgemeester Wienen van Haarlem en een aantal fractievoorzitters uit de Haarlemse gemeenteraad. In het kader van de wereldwijde actie Orange the World, waarin aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen, roept zij de bestuurders op de veiligheid van de stad voor vrouwen te vergroten en er een Safe Streets gemeente van te maken. Utrecht, Heiloo, Velsen en Castricum gingen Haarlem hierin voor.

Soroptimisten en Zonta-leden hebben de afgelopen weken de situatie in Haarlem met behulp van een enquête geïnventariseerd. 237 vrouwen en 26 mannen uit Haarlem en de directe omgeving vulden de vragenlijst in. De uitkomst is zorgwekkend: meer dan de helft van de geënquêteerde vrouwen, 54 procent, voelt zich redelijk tot niet veilig in Haarlem. Onder jonge vrouwen, in de leeftijd van 12 tot 29 jaar, is het percentage dat zich redelijk tot niet veilig voelt nog hoger: 60 procent. Vooral de openbare weg, fietspaden, tunnels en parken worden als onveilig ervaren, net als bushaltes en treinstations, het uitgaansgebied en clubs en bars.

De top-5 van meest genoemde onveilige plekken:

  1. Schalkwijk
  2. Haarlemmerhout en alle fietspaden daaromheen
  3. Kenaupark
  4. Stations, busstations en hun directe omgeving
  5. Fietspad langs de randweg

Factoren die het gevoel van onveiligheid verhogen zijn

  1. Slechte verlichting
  2. Gebrek aan (zichtbaar) toezicht
  3. Gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte
  4. Aanwezigheid van groepen mannen of hangjongeren

Mannen voelen zich aanmerkelijk veiliger in de Spaarnestad. 60 procent van de geënquêteerde mannen geeft aan zich buitengewoon tot zeer veilig te voelen in Haarlem.  

Burgemeester Wienen kon nog geen concrete toezeggingen doen maar steunt het initiatief: ‘Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op straat, maar ik kan nog niet overzien wat erbij komt kijken. Alleen maar zeggen dat wij een Safe Streets-gemeente zijn heeft geen zin. Er moet ook geld voor beschikbaar komen en dat is nu juist een van onze grote knelpunten.’ Groen Links en de PvdA staan ervoor open een Safe Streets-gemeente te worden maar willen eerst onderzoeken wat dit precies behelst. Penrhyn Lowe zegt in een reactie: ‘Als we een zaadje hebben kunnen planten hebben we al heel wat bereikt.’  

De volledige lijst met straten waar vrouwen zich in Haarlem onveilig voelen is te vinden op: https://bit.ly/2sP3r4E